Information till alla medarbetare


 • Restriktioner, riktlinjer och ett förtydligande
  Läs svaret


 • Region Jämtland Härjedalen höjer beredskapsnivån ytterligare
  Läs svaret


 • Nu införs skärpta råd i Jämtland Härjedalen
  Läs svaret


 • Region Jämtland Härjedalen går åter upp i stabsläge
  Läs svaret

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se