Vill du hjälpa till?

I nuläget är tillgången till skyddsutrustning god och vi har därför inte behov av ytterligare leverantörer. Vi vill rikta ett stort och varmt TACK till alla företag som har erbjudit sitt stöd under våren. Utan er hade det inte gått!

Vi utesluter inte att behov kan uppstå igen innan denna pandemi är över. Vi kommer i så fall kommer vi att kommunicera det via denna sida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se