Coronaviruset och covid-19 – för dig som vill veta mer

Här hittar du information för invånare om coronaviruset och covid-19.

Har du feber och/eller hosta? I så fall ska du inte gå in på någon av våra vårdlokaler utan istället ringa 1177. Då får du mer information om hur du ska söka vård.

Om du inte pratar svenska kan du få hjälp av tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Du kan också få samma språkstöd när du ringer till 1177. Tala om vilket språk du vill prata, så försöker personalen att boka en tolk som kan delta i samtalet.

Om du har allmänna frågor kan du istället ringa telefonnummer 113 13.

Men sök i första hand information på nätet, tack!

Information på nätet

Det är hög belastning på telefon både hos 1177 och 113 13. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det – leta i första hand efter fakta och svar på dina frågor på nätet.

Aktuell information om coronaviruset, covid-19 i sig och vilka rekommendationer som myndigheterna ger finns på:

Om du hittar information på andra ställen – var källkritisk! Fundera över vem avsändaren är, och om det är bekräftad och trovärdig information som sprids där.

Provtagning för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar. På 1177.se kan du läsa mer om provtagning i allmänhet och även vad som gäller i just Region Jämtland Härjedalen:

Det är kostnadsfritt att ta PCR-provet som visar om du har pågående covid-19 på Region Jämtland Härjedalens provtagningsplatser. Mer om kostnad för covid-19-vård i allmänhet finns att läsa på 1177.se, på sidan Patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Antikroppstester

Region Jämtland Härjedalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande provtagning för antikroppar, vilket innebär att följande grupper, i fallande ordning, ges prioritering vid provtagningen:

 • Personal inom äldreomsorg, inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Riskgrupper, det vill säga personer 70 år och äldre samt personer (oberoende av ålder) som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.
 • Personal inom samhällsviktig verksamhet
 • Övriga personer i samhället från 18 års ålder

För att kunna erbjuda antikroppsprovtagning för invånare behöver vi ta hjälp av en extern leverantör. Upphandlingsarbetet är inne i sin slutfas nu och beslutet om vilken extern leverantör som vi ska sluta avtal med kan förhoppningsvis tas inom kort. Vi kan tyvärr fortfarande inte säga något definitivt startdatum, men målet är så klart att kunna komma igång så snart som möjligt – och vi kommer att informera brett när det blir dags.

Om läget i Region Jämtland Härjedalen

Information om hur Region Jämtland Härjedalen jobbar utifrån coronaviruset och covid-19, och vad som gäller här, publiceras dels här på regionjh.se, på 1177.se/jamtland-harjedalen och på Region Jämtland Härjedalens facebook-sida.

Var också uppmärksam på information som finns på eventuella affischer vid dörrar på hälsocentraler och mottagningar, eller i väntrum – och även på vad som sägs i telefonsvar när du ringer till vårdverksamheter.

Statistik kopplat till corona

Informationen om antal smittade per kommun presenteras via en särskild sida för statistik, som uppdateras på onsdagar och omfattar statistik till och med. måndag samma vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome och Edge.
Länk till grafer 

Enklare statistik finns i de lägesrapporter som skickas till medier, samt publiceras på Regionens pressida (se länk längst upp till höger i sidhuvudet).

Restriktioner för besök i vården

På grund av nuläget gäller restriktioner för besök i Region Jämtland Härjedalens alla lokaler. Här kan du läsa vad som gäller för dig som är patient, medföljande till en patient eller vill besöka en inneliggande patient:

Särskilda regler för sjukresor

För att bidra till att minska risken för spridning av coronaviruset har vi infört tillfälliga förändringar vid sjukresor:

Vårdgaranti

Vårdgarantin gäller även nu under coronapandemin. Den anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer här.

Hur har företagen påverkats av Corona?

På sidan regionjh.se/coronaforforetag kan du se sammanställningar av hur företagen har påverkats av Corona. Detta utifrån ett utskick till en stor del av företagen i såväl Jämtland Härjedalen som till stora delar av övriga landet.

Information på andra språk än svenska

Här finns information på ett antal olika språk om coronaviruset och hur man skyddar sig och andra mot smitta:

Har du frågor om intyg?

Vården kan tyvärr inte hjälpa till med särskilda intyg för att avboka resor eller andra aktiviteter till följd av rådande situation kring covid-19. Vi kan inte heller ge dig intyg på att du är frisk.

Undvik smitta och minska smittspridningen

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Det gäller även om du själv är frisk.
 • Känner du dig sjuk med snuva, hosta eller feber – stanna hemma, även vid lindriga symtom.
 • Om du har varit sjuk så måste du normalt sett ha varit fri från symtom i 48 timmar innan du går tillbaka till jobbet. Men om du har varit sjukskriven i minst åtta dagar och i minst 48 timmar enbart har haft hosta kvar som symtom, och känner dig pigg i övrig, så kan du gå tillbaka till jobbet.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Och tänk på att tvätta händerna!