Nomineringen är stängd

Ett 60-tal nomineringar har kommit in och en vinnare kommer att belönas med 10000 kronor.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha genomförts under år 2022. Prissumman är 10 000 kronor och kan delas ut till en enskild eller delas mellan flera pristagare.