Nominera någon till Årets folkhälsoinsats 2022

Förslaget ska vara Region Jämtland Härjedalen tillhanda senast den 28 februari. Förslag som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej. Inkomna förslag bereds av Regionstyrelsen.


För- och efternamn/organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.

KONTAKTUPPGIFTER
Om Region Jämtland Härjedalen behöver kontakta mig som lämnat förslaget är mina kontaktuppgifter:
KONTAKTUPPGIFTER
Vart såg/hörde du informationen om nominering till Årets folkhälsoinsats?
Vart såg/hörde du informationen om nominering till Årets folkhälsoinsats?
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se