Nominera någon

Förslaget ska vara Region Jämtland Härjedalen tillhanda senast den 28 februari. Förslag som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej. Inkomna förslag bereds av Regionstyrelsen.


För- och efternamn/organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.

KONTAKTUPPGIFTER
Om Region Jämtland Härjedalen behöver kontakta mig som lämnat förslaget är mina kontaktuppgifter:
KONTAKTUPPGIFTER
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se