Ansökan årets folhälsoinsats 2021

Ansökan ska vara Regionen tillhanda senast den 28 februari.
Ansökan som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej.
Inkomna ansökningar bereds av Regionstyrelsen.

Jag ansöker om stipendiet Årets Folkhälsoinsats 2021:
Jag ansöker om stipendiet Årets Folkhälsoinsats 2021:

Ev. organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se