Kurs i vetenskaplig teori och metod för STP-psykologer och ST-läkare 2021

Kursstart: Hösten 2021

Lokal:  Östersunds sjukhus

Anmälan: Anmälan är stängd. Kursen planeras att ges igen under 2024REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se