Vård, Omsorg & Socialtjänst

 • 2020-04-15
  Grundkurs i kommunikation och AKK12 oktober 2020 

  Målgrupp: Personal inom LSS-verksamhet, förskola, skola och andra typer av verksamheter som jobbar med personer i behov av särskilt stöd.Utbildare : Ida Andersson, Boel HeisterUtbildningens innehåll:
  • O...

  2020-10-12 09.00
  2020-10-12 16.00
  Östersund
 • 2020-04-15
  Grundkurs i kommunikation och AKK13 oktober 2020

  Målgrupp: Personal inom LSS-verksamhet, förskola, skola och andra typer av verksamheter som jobbar med personer i behov av särskilt stöd.Utbildare : Ida Andersson, Boel HeisterUtbildningens innehåll:
  • O...

  2020-10-13 09.00
  2020-10-13 16.00
  Östersund
 • 2020-06-11
  Efter barnförhöretUtbildning 19-20 oktober 2020

  2020 startar Barnahus i Jämtlands län i samverkan mellan länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.Barnahus är en samverkansform vid misstanke om brott mot b...
  2020-10-19 13.00
  2020-10-20 16.00
  Clarion Östersund.
 • 2020-08-27
  Signs of Safety - Digital grundutbildning

  Målgrupp: Socialsekreterare, familjebehandlare, nätverksledare eller andra som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.Kursledare: Nova Nilsdotter ...
  2020-11-02 09.00
  2020-11-03 16.00
  Digital utbildning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214