Vård, Omsorg & Socialtjänst


 • Förlängd anmälningstid! WEBUTBILDNING Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

   Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten at...


  Östersund

 • Signs of Safety - 3 dagars digital grundutbildning, november 2021

  Om Signs of Safety Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar, är att vi socialarbetare har ett förhållningssä...


  DIgital utbildning

 • Kommunikation, AKK och en god kommunikativ miljö

  Föreläsarna Ida Andersson och Boel Heister Trygg är logopeder, har mångårig egen erfarenhet både av att konkret arbeta med individer i behov av AKK, barn och vuxna, och av att utbilda och vägleda pers...


  Östersund

 • Vägleda i TAKK - Tecken som AKK

  Ur programmet:
  • TAKK - vad, för vem och varför?
  • TAKK i förhållande till andra former av teckenanvändande
  • Vägleda, utbilda och handleda andra i TAKK
  • Komma igång med TAKK
  • Framgångsfaktorer och fallgropar
  • Men ...  Östersund