Utbildning i medling med anledning av brott enligt lag

OBS! Kort anmälningstid. Max antal 8 deltagare

Beskrivning:Sedan 2008 är det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda medling i enlighet med medlingslagen (2002:245). Samverkanspartner är poliser och åklagare, de har förutom medlingslagen egna riktlinjer och föreskrifter för medling.

Medling - Ett fantastiskt verktyg

Medling, rätt utförd, är en enastående, begriplig och värdig process i konfliktlösning för alla inblandade. Medling bygger på filosofin Reparativ Rättvisa där grundantagandet är att parterna själva äger sin konflikt och att det är de som utifrån sina behov också löser den. Det är viktigt för att uppnå de hållbara lösningar med personligt ansvarstagande som vi eftersträvar. En av framgångsfaktorerna i medling är den opartiska medlaren, detta kommer vi bla. att lägga vikt vid i utbildningen.

Vem ska gå?

Denna utbildning vänder sig till dig som tidigare har erfarenhet av samtal med klient och en förkunskap i samtalsmetodik. Erfarenheterna av medling inom kommunerna visar på vikten av en verksamhet med ett tydligt syfte och struktur i arbetet med medling, både gentemot parterna men också var tydliga i sitt uppdrag mot samverkansparterna.

Utbildningen

Tidsplanen är två och en halv dagar i följd och efter ca.3 månader, en halv dags uppföljning med handledning, repetition och viss fördjupning.

Mål med utbildningen

Målet är att känna sig trygg i medlarrollen och att kunna medla efter utbildningen.

Utbildningen innehåller

  • Genomgång av de lagar som berör arbetet med medling som till exempel medlingslagen och andra samverkansaktörers riktlinjer och lagar (polis, åklagare, kriminalvård, socialtjänst). Vi lägger stor vikt vid medlingslagen och dess syften.
  • Idéer och strömningar bakom framväxt av den medling vi arbetar med idag.
  • Reparativa processer – konsekvenser av ett brott och hur skadan kan repareras.
  • Både teoretiskt och praktiskt om medlingsgången med förmöten och medling som vi lägger stor tyngdpunkt på.
  • Den brottsutsatte och gärningspersonens perspektiv – vad kan parterna vinna på att delta i medlingssamtal, upplevelser, konsekvenser m.m.
  • Framgångsfaktorer i arbetet med medlingens samverkanspartner.
  • Reflekterande team och rollspel i medlingssamtal.

En framgångsfaktor för medling och övrig ungdomsverksamhet är utbildning inom området reparativa processer och medling. Ytterligare framgång kommer av att flera inom samma verksamhet har utbildat sig, för att inte stå ensam utan samtalspartner.

Medling, rätt utförd, är en enastående, begriplig och värdig process i konfliktlösning för alla inblandade. Medling bygger på filosofin reparativ rättvisa där grundtagandet är att parterna själva äger sin konflikt och att det är de som utifrån sina behov också löser den.

Detta ska ske tillsammans med en opartisk tredje part (medlaren). Lösningen som parterna kommer fram till bygger på var och ens behov, gemensamt ansvar och blir då hållbar. Pia upplever ofta kraften i mötet mellan ungdomarna när de får nya insikter om skeendet eller om ömsesidiga behov för att gå vidare. Hållbarheten är av yttersta vikt när parterna har en gemensam skola, fritidsgård, närområden m.m.

Utbildare: Pia Törnstrand – en professionell medlare med lång erfarenhet.

Pia har sedan 2006 utbildat inom medling och har under samma tid aktivt själv medlat och drivit medlingsfrågan. Pia är också ordförande i Svenskt Forum för Medling och konflikthantering som är en mötesplats för medlare.

Pias erfarenhet är att medlingen kan bli en ickefråga såväl inom kommunerna som hos våra samverkansparter tyvärr. Detta kan vi ändra genom att driva våra brukares rätt till att få frågan om att ta ansvar för sina handlingar genom medling. Som utförare skall vi ge alla ungdomar en möjlighet att träffa en opartisk medlare och tala om brottet i ett förmöte, där all information ges om möjlighet att ta ansvar för sin handling.

Tid och plats: 16-18 september + 9 december 2019 i Östersund. Kl. 09.00 - 17:00. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 14 juni 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 13025 kr exklusive moms. Vid 6 anmälda 11120 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 7 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 14 juni klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214