Motiverande samtal (MI) – grundkurs,

2-3 september

För personal inom Socialtjänsten, vård och omsorg samt elevhälsan

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Kursledare

Karolina Edler, PeakVision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red) till boken Motiverande samtal –handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Innehåll MI-grundkurs

Dag 1

 • MI-introduktion
 • MI-andan: samarbete, acceptans, medkänsla, framkallande
 • MI-processerna: engagera, fokusera, framkalla, planera, följ upp
 • Aktivt lyssnande: frågor, affirmationer, reflektioner, summeringar

Dag 2

 • Meny-Agenda – hitta fokus och strukturera samtalet
 • Informera i dialog – för att ”ta upp en fråga” och aktivera till förändring
 • Motivationsfaktorerna: angelägenhet, självtillit, beredskap, beslut
 • Känna igen och framkalla förändringsprat

Dag 3

 • Stärka angelägenhet, självtillit och beredskap till förändring, VAS-skalor
 • Förebygga och bemöta motståndsyttranden (status quo-prat och dissonans)
 • Förändringshjulet – en introduktion
 • Anpassa MI utifrån personens beredskap/motivationsgrad: inte redo – ambivalent - redo

Arbetsformer
Övningsbaserade utbildningsdagar: teori, övningar, film-/samtalsexempel, reflektion och erfarenhetsutbyte integreras. Hemuppgift mellan kursdag 2 och 3.

Kurslitteratur

Följande böcker rek. utbildningsledaren att deltagarna har med sig. Ni får införskaffa den bok som passar er verksamhet bäst.

* Motiverande Samtal: Praktisk handbok för socialt arbete av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing (2016).

* Motiverande samtal: praktisk handbok för äldreomsorgen av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz (2013).

* Motiverande samtal: praktisk handbok för skolan av Barbro Holm Ivarsson (2016).

* Motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården av Barbro Holm Ivarsson (2016).

* MI som samtalsmetod och förhållningssätt: motiverande samtal i förskolan av Ann-Sofie Eriksson (2016).

Inför dag 1

Grundkursen kräver inga förkunskaper i MI men besök gärna folkhälsomyndighetens lärosite för MI-praktiker för att få en bild av/repetera vad MI handlar om: http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/

Deltagarna uppmuntras att inför dag 1 fundera på syftet med att de går kursen och att stämma av syfte/förväntningar med närmaste chef.

För frågor gällande kursens innehåll och upplägg kontakta kursledaren på karolina@peakvision.se.

Tid och plats: 2-3 september samt 16 september 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen

Anmälan senast: 5 juli 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 4 980 kr exkl moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 6 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 31 augusti klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Specialkost:
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Lägg till deltagare * (obligatorisk)
Om du som anmäler själv skall deltaga måste ditt namn skrivas in igen här nedan
Deltagare

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214