Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

 

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Under dagen ges en grundlig genomgång av regelverket och vägledning gällande den praktiska tillämpningen. Hela processen omfattas, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljreglerad.

Innehållet baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 som trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Målgrupp för utbildningen är i första hand myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde, men kan även vara av intresse för utförare.

INNEHÅLL, bl a: Övergripande om socialtjänstens ansvar, allmänna handläggningsregler m.m. Handläggning och dokumentation av:

  • Ansökningar och anmälningar
  • Utredningsarbetet i olika verksamheter
  • Bedömning och individuell behovsprövning
  • Beslut
  • Uppdrag till utförarna Handläggning av överklagande. Dokumentation under utredning och genomförande.

Planering av insatser:

  • vårdplan
  • genomförandeplan.

Uppföljning hos nämnd och utförare. Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning

Utbildare är Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Tid och plats: 26 oktober 2021 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 4 oktober 2021 och är därefter bindande

Kostnad: 3495 kr exkl. moms.

Anmälan extern deltagare

Anmälan intern deltagare

Kaffe för- och eftermiddag ingår.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara