Grundkurs i Signs of Safety

Beskrivning: Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om att det behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Men utöver föreskrifter, rutiner och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk.

Signs of Safety modellen tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar, och inte minst skapa varaktiga förändringar för de utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, sambarbetsstyrt och nätverksintiktat arbetssätt.

Under de senaste åren har Signs of Safety modellen börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Modellen utgår från de fyra centrala frågorna vi hela tiden måste ställa oss i barnskyddsarbetet: Vad är vi oroliga för? Vad fungerar? Vad behöver hända? Hur oroliga är vi på en skala från 0 till 10? Genom hela tiden hålla dess frågor aktuella sätts barnets situation, utsatthet och behov i centrum för vårt arbete.

Signs of Safety utvecklades i Västra Australien, Perth under mitten av 90-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards. Steve hade då arbetat i 15 år med barnskyddsarbete och Andrew arbetade som terapeut med familjer och tonåringar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Idag används Signs of Safet modellen världen över ibland annat Australien, USA, Holland, Danmark och England.

Det pågår forskning och effektstudier på flera håll. För dig som vill läsa mer: www.signsofsafety.net

Ur kursens innehåll:

  • Lär dig grunderna i Signs of Safety modellen och hur du kan använda den som stöd för att göra bra risk och skyddsbedömningar kring barn och unga som far illa.
  • Hur bemöter man barn och föräldrar på ett sätt som främjar förtroendet och öppnar upp för ett bra samarbete kring barnets bästa?
  • Användbara verktyg för att öka barns delaktighet genom hela processen från utredning till insatser.
  • Använd en lösningsfokuserad samtalsmetodik för att redan under de inledande kontakterna med familjen skapa en förändring.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som enhetschef, socialsekreterare, metodutvecklare eller på annat sätt handlägger ärenden som rör barn och unga inom socialtjänsten.


Kursledare: Nova Nilsdotter är en licensierad Signs of Safety-utbildare med en passion för förhållningssättet som präglat hela yrkeslivet. Hon har arbetat i sex år som socialsekreterare med barn och ungdomsutredning inom myndighetsutövning för barn och unga som arbetsområde och har de senaste två och ett halvt åren arbetat som konsult i flera olika kommuner och stadsdelar i Stockholm med omnejd. Nova är en erfaren Signs of Safety handläggare som har en gedigen praktisk erfarenhet av säkerhetsplaneringsarbete i hög riks-ärenden, ord och bildberättelser, nätverksarbete och av de olika verktygen inom Signs of Safety och har använt dess under såväl utredning, vid akutplaceringar, familjehemsplaceringar, hemtagningsutredningar samt i arbete med ensamkommande barn.

Tid och plats: 26-28 november i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 14 oktober 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 4350 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 november klockan 23.30.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214