Bokomslag till boken Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa av Kjerstin Almqvist, Anna Norlén och Björn Tingberg

Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa

Beskrivning:

Kostnadsfri halvdagsföreläsning 18/11 09.00-12.00 eller 13.00-16.00. Vi bjuder på fika

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma som möter traumatiserade barn och unga. Den kommer att handla om potentiellt traumatiska händelser i ett barns liv. Fokus kommer att ligga på våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Hur kan vi uppmärksamma, förstå och om vilken hjälp det finns att få.

 

”Det går att hjälpa traumatiserade barn så att det som hänt blir något svårt som de har överlevt – inte något som behöver bestämma deras framtid”

Föreläsare: Björn Tingberg är leg. Sjuksköterska, leg psykoterapeut, medicine doktor och medförfattare i boken Barn, unga och trauma. Björn har arbetat i flera olika samverkansformer kring utredningar av våld och sexuella övergrepp mot barn. Idag arbetar Björn mest som psykoterapeut där han ofta träffar barn och unga vuxna med olika barndomstrauman. Björn arbetar också med utbildningar och föreläsningar.

Föreläsningen är en del i Region Jämtland Härjedalens uppmärksamhetsvecka mot våld, v 47

Vi vill uppmärksamma att då infaller tre viktiga internationella datum:

19 november – Världsdagen mot barnmisshandel

20 november – Barnkonventionens dag

25 november – Internationella dagen för bekämpande av våld mot kvinnor

Tid och plats: 18 november 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 12 november 2019 och är därefter bindande

Kostnadfri. Vi bjuder på kaffe

Kontaktperson: Syvonne Nordström, syvonne.nordstrom@regionjh.se

Kontakt gällande anmälan Gitte Moe, 063-14 65 56. Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Anmälan Barn, unga och trauma 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214