2 dagars Fördjupningsutbildning i Signs of Safety för chefer, arbetsledare och metodstödjare

Beskrivning:

Ur kursens innehåll

  • Vad krävs för en lyckad implementering av Signs of Safety?
  • Grunderna i Signs of Safetys ledarskap
  • Hur skapar vi en arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling?
  • Risktrösklar
  • Struktur för ärendegenomgångar

Signs of Safety modellen tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk och skyddsbedömningar, och inte minst skapa varaktiga förändringar för de utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt. Under de senaste åren har Signs och Safety modellen börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar.

För att de socialarbetare som dagligen träffar barn, föräldrar och deras nätverks ska lyckas i sin ambition att genom ett bra samarbete och lösningsfokuserat förhållningsätt skapa varaktiga förändringar för de mest utsatta barnen behövs mer än bara grundutbildning i Signs of Safety.

Det krävs ett ledarskap och en organisation som tillhandahåller möjligheter till eget lärande, tillräckligt stöd och som har förmåga att hantera risker och oro. Ängsliga organisationer skapar ängsliga medarbetare!

Målgrupp Kursen vänder sig till sektionschefer, enhetschefer, 1:socialsekreterare, metodhandlare och andra personer som i sin tjänst har ansvar för att arbetsleda och handleda socialsekreterare och familjebehandlare inom barn och familjeområdet.

Du bör ha genomgått Grundutbildning i Signs of Safety sedan tidigare då denna kurs inte går igenom grunder i modellen utan förutsätter vissa förkunskaper.

Kursledare: Linn van Bruggen. Linn är licensierad Signs of Safety-utbildare och konsult. Linn har närmare 18-års erfarenhet av arbete på socialtjänsten inom barn och familjeområdet. Under de senaste åren har Linn i sitt arbete som enhetschef arbetat utifrån Signs of Safety modellen och funnit att denna är en bra metod för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete med de utsatta barnen och deras familjer, och för att kunna göra bra risk och skyddsbedömningar med barnet i fokus

Tid och plats: 15-16 januari 2020 i Östersund. Kl. 09.00 - 16.00. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 4 december 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 5360 kr exkl. moms

Kaffe för- och eftermiddag samt ingår

Anmälan
Det finns 21 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 4 december klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:

Antal deltagare: * (obligatorisk) Om du som anmäler skall deltaga måste också ditt namn fyllas i här
Deltagare


Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214