Nyheter inom va-rättens område

- aktuella frågor och rättsfall

Beskrivning: Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnd upphört och dess uppgifter har i stället tagits över av mark- och miljödomstolarna. På kursen går vi igenom orsaken till den ändrade processordningen, vilka nya bestämmelser som införts i lagen (2006:412) om vattentjänster (vattentjänstlagen) och vad de innebär. Under dagen går vi också igenom grunddragen i vattentjänstlagen samt nya rättsfall som illustrerar hur bestämmelserna i vattentjänstlagen tillämpas i praktiken.


Utbildare: Advokat Katja Hedberg från Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg KB

Målgrupp: Kursen vänder sig till va-ingenjörer, va-tekniker, jurister och andra som arbetar med va-frågor i den kommunala organisationen.

Programpunkter

  • En ny processordning

- Syftet

- Nya bestämmelser och deras innebörd

  • Grunddragen i vattentjänstlagen

- Definitioner

- Kommunens skyldigheter

- Huvudmannens skyldigheter

- Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter

- Skadeståndsansvar

  • Aktuella frågor

- Genomgång av nya rättsfall

- Nya lagförslag

Tid och plats: 11 december 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 8 oktober 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 4260 kr exklusive moms. Vid 15 anmälda 2930 kr per person.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Vi har flyttat anmälningssidan till Regionens utbildningsportal. För att anmäla dig till denna utbildning måste du registrera ett konto i SABA Cloud. Det behöver bara göras vid ett tillfälle. Klicka på länken nedan, gå till Registrera och fyll i dina uppgifter där. Glöm inte att ange eventuell specialkost, den kommer att följa med din profil om du anmäler dig vid ett annat tillfälle.

Läs mer och anmäl här

OBS! Om du arbetar inom Region Jämtland Härjedalen anmäler du dig till denna utbildning via insidan och SABA Cloud.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214