Nyheter inom va-rättens område

- aktuella frågor och rättsfall

Beskrivning: Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnd upphört och dess uppgifter har i stället tagits över av mark- och miljödomstolarna. På kursen går vi igenom orsaken till den ändrade processordningen, vilka nya bestämmelser som införts i lagen (2006:412) om vattentjänster (vattentjänstlagen) och vad de innebär. Under dagen går vi också igenom grunddragen i vattentjänstlagen samt nya rättsfall som illustrerar hur bestämmelserna i vattentjänstlagen tillämpas i praktiken.

 

Utbildare: Advokat Katja Hedberg från Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg KB

Målgrupp: Kursen vänder sig till va-ingenjörer, va-tekniker, jurister och andra som arbetar med va-frågor i den kommunala organisationen.

Programpunkter

  • En ny processordning

- Syftet

- Nya bestämmelser och deras innebörd

  • Grunddragen i vattentjänstlagen

- Definitioner

- Kommunens skyldigheter

- Huvudmannens skyldigheter

- Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter

- Skadeståndsansvar

  • Aktuella frågor

- Genomgång av nya rättsfall- Nya lagförslag

Tid och plats: 11 december 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 8 oktober 2019 och är därefter bindande via SABA Cloud

Kostnad: 4260 kr exklusive moms. Vid 15 anmälda 2930 kr per person.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214