Utbildning i Offentlighet och Sekretess

Beskrivning:

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vår demokrati och finns till för att främja ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Var och en som är anställd eller uppdragstagare i offentlig verksamhet ska känna till principen och veta vilken information som ska skyddas. Kursen riktar sig till dig som ska fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor på ett strategiskt plan. Du får lära dig att följa en systematik – som en röd tråd – över vilka överväganden som ska göras vid varje steg fram till ett myndighetsbeslut i ett sekretess-ärende. Du får också med dig ett metodstöd och en mindre rättsfallssamling från kursen.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till jurister, chefer och mycket kvalificerade handläggare som fattar myndighetsbeslut i sekretessärenden.

Obs! Det är en fördel att ta med egna ipads/datorer för att följa med i lagtext på nätet.

Utbildare: Karl Holm är jurist och har många års erfarenhet av att utbilda på detta område bl.a. vid den nationella åklagarutbildningen.


Tid och plats: 8-9 oktober 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 6 september 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 5 350 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 16 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 6 september klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:

Specialkost, allergier:
Hjälpmedelsbehov:
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214