Utbildning i att leda Workshop

Målsättning: Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops.

 

Målgrupp:

För dig som leder workshops utifrån olika mål och målgrupper.

Pedagogiskt upplägg:

Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas med teorigenomgångar.

Övergripande Innehåll:

  • Skapa struktur i dina planeringsförberedelser
  • Metoder och verktyg under workshopens genomförande och avslut
  • Kommunikation:

-Leda kreativa diskussioner och samtal

-Få igång samtal i gruppen där det inte flyter på av sig självt

  • Ledarskapets betydelse i rollen som workshopsledare
  • Hantera olikheter i gruppen
  • Skapa engagemang och delaktighet som leder till ett resultat
  • Kroppsspråkets betydelse
  • Målformulering

Utbildare:

Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Tid och plats: 25 oktober 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 24 september 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 2 750 exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 11 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 23 september klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Allergier
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214