Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Uppmärksamhetsvecka mot våld, tema prostitution

Innehåll

Presentation av Operation Norrsken, av den fasta samrådsgruppen.

Presentation av Kast mottagningen (köp av sexuella tjänster) av Cecilia Olofsson och Linda Johannesson från Centrum mot våld.

Föreläsning med Simon Häggström, författare till böckerna Skuggans Lag, Nattstad, Flickorna som sprang och I skuggan av sektor 5. 

Han arbetar även som polis specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål vid Norrmalmspolisen i centrala Stockholm. Utifrån sina böcker kommer Simon att tala om den typen av sexhandel som många gånger glöms bort i vårt samhälle. Det handlar om hur unga tjejer och killar, oftast födda och uppvuxna i Sverige och med ett på ytan bra liv dras in i prostitutionens klor, om de män som hänsynslöst utnyttjar dem och om samhällets oförmåga att bekämpa denna problematik. Kom och lyssna på en ögonöppnande föreläsning där Simon ger oss en inblick in i en värld som få människor har någon kunskap om

Tid och plats: 22 november 2021, kl. 11.00-16.00, Östersund, Hörsalen

Anmälan senast: 29 oktober 2021 och är därefter bindande

Klicka på länk för att komma till anmälan

Inbjudan i pdf-format Pdf, 257.8 kB.

Kostnadfri

Kaffe eftermiddag ingår

Upplysningar gällande anmälan: Gitte Moe, 063-14 65 56. Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Samordnare mot våld i nära relation/FHE

Carina Frykman, carina.frykman@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se