Sekretess i praktiken

Beskrivning:

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.

Kursprogram:

Lagar och regler

- Tryckfrihetsförordningen

- Offentlighets- och sekretesslagen,

- Offentlighets- och sekretessförordningen

- Utlämnande av allmänna handlingar

Lunch

Särskilt om sekretess och GDPR

Bedömningar om sekretess

- Skaderekvisit

- Ansvarsförhållanden

- Särskilda fall (se info nästa sida)

- Deltagarnas frågor

Övningar och diskussioner

Avslutning

 

Kursledare: Olle Ebbinghaus, Dokumentinfo

Olle har arbetat med informationshantering sedan 1990. Han har varit konsult i drygt 20 år och har erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst, analys av informationsstrukturer, projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar.

Han är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande hantering av allmänna handlingar, arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering.

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.

Det gör man som oberoende konsulter och utbildare. Dokumentinfo erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar

Om du har ett eget fall som du vill ta upp, skicka gärna ett mail till Olle innan utbildningsdagen. olle.ebbinghaus@dokumentinfo.se.

Tid och plats: 1 oktober 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 2 september 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 3 150 kr exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Kontakta Kurs och konferens på zol@regionjh.se om anmälningstiden har passerat
Personuppgifter:
Personuppgifter:

Antal deltagare: * (obligatorisk)
Om du som anmäler skall deltaga måste också ditt namn fyllas i här
Deltagare


Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214