Projektledarutbildning

Beskrivning:

Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

- Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

- Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till befintliga eller blivande projektledare men även till personal som kommer att arbeta i projekt som projektmedlem.

Pedagogiskt upplägg: Utbildningen följer ett projekts olika faser från start till avslut. Deltagarna bjuds in till en hög delaktighet under dagarna, där också deltagarnas erfarenheter tillvaratas.

Övergripande Innehåll

  • Vad är ett projekt
  • Projekt som arbetsform
  • Projektdefinitioner
  • Projektets olika faser
  • Projektorganisation
  • Projektgruppens arbete vad avser mål, resurser, roller, relationer, processer
  • Ledningsbegrepp
  • Ledarskap

Tid och plats: 5-6 december 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 30 oktober 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 4960 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 oktober 2019. Kontakta zol@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214