Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Mervärdesskatt i kommuner och landsting

Beskrivning:

Välkomna till momsutbildning

Måndagen den 9 december kommer Christina Grape från PwC och håller en momskurs. Christina är en mycket erfaren kursledare och har under de senaste åren fokuserat på moms inom kommunal sektor. Christina är också medförfattare till boken Momshandboken - Lathund i moms för kommuner.

Innehåll

 • Affärsmoms och kommunmoms - två olika system
 • allmänt om skatteplikt, skattepliktiga och skattefria varor och tjänster enligt affärsmomssystemet
 • Ersättning för moms enligt kommunkontosystemet, momskompensation, återsökning av moms
 • Avdragsrätt och avdragsförbud
 • Utlägg och vidarefakturering
 • Utlandsinköp/EU-moms

Därefter ett fördjupningspass som innehåller följande delar:

 • Fastigheter och fastighetsmoms
 • Uthyrning av fastighet
 • Frivillig skattskyldighet
 • Ny-, till- och ombyggnation av fastighet
 • Köp och försäljning av fastighet
 • Investeringsmoms och jämkningsskyldighet
 • Något om omvänd skattskyldighet för byggtjänster
 • Omstruktureringar, bolagiseringar, avbolagisering
 • Frågestund

Har ni önskemål om ytterligare områden att ta upp under utbildningen eller har ni frågor om hur momsen ska hanteras i specifika fall mailar ni detta till zol@regionjh.se senast 21 november. Frågor och önskemål kommer att skickas vidare till Christina på PwC.

Tid och plats: 9 december 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 4 november 2019 och är därefter bindande

ANMÄL DIG HÄR Mervärdesskatt i kommuner och landsting

Om du arbetar inom Region Jämtland Härjedalen anmäler du dig här

Vi har flyttat anmälningssidan till Regionens utbildningsportal. För att anmäla dig till denna utbildning måste du registrera ett konto i SABA Cloud. Det behöver bara göras vid ett tillfälle. Klicka på länken ovan, gå till Registrera och fyll i dina uppgifter där. Glöm inte att ange eventuell specialkost, den kommer att följa med din profil om du anmäler dig vid ett annat tillfälle.

Kostnad: 5880 kr exklusive moms. Vid 15 anmälda eller fler blir priset per deltagare 3995 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214