Diarieföra i praktiken

Beskrivning:

Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system. Tillsammans går vi igenom lagkraven och vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får bra sökmöjligheter och strukturer samt hur rutiner för posthantering och diarieföring/registrering kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som registrator och vet hur du ska registrera allmänna handlingar.

Kursprogram:

Offentlighetslagstiftningen

- Tryckfrihetsförordningen

- Offentlighets- och sekretesslagen

- Allmänna handlingar

Registreringsskyldigheten

- vilka handlingar måste registreras?

- Vilka behöver inte registreras?

Lunch

Diarieföring i praktiken

- Vilka uppgifter registrerar man i diariet?

- Hur skapar man bra sökmöjligheter och strukturer?

- Vad är ett ärende?

- Hur skriver man en bra ärendemening?

Övning

Avslutning

Kursledare: Olle Ebbinghaus, Dokumentinfo

Olle har arbetat med informationshantering sedan 1990. Han har varit konsult i drygt 20 år och har erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst, analys av informationsstrukturer, projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar.

Han är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande hantering av allmänna handlingar, arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering.

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.

Det gör man som oberoende konsulter och utbildare. Dokumentinfo erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar

Tid och plats: 30 september 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 2 september 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 3 150 kr exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Kontakta Kurs och konferens på zol@regionjh.se om anmälningstiden har passerat
Personuppgifter:
Personuppgifter:

Antal deltagare: * (obligatorisk)
Om du som anmäler skall deltaga måste också ditt namn fyllas i här
Deltagare


Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214