Förvaltningsövergripande kurser


 • OBS! Konferensen kommer att genomföras digitaltSpridningskonferens 2022Äldre och alkohol – en framtida utmaning

  Alkoholkonsumtionen ökar bland personer som är 65 år och äldre. Nästan en av fyra kvinnor i 70-årsåldern klassas som riskbrukare. Även antalet alkoholrelaterade skador bland äldre har ökat betydligt. ...


  Hörsalen, Östersunds sjukhus

 • Motiverande samtal (MI) – grundkurs. Digital utbildning

  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändri...


  Digital utbildning

 • Webbutbildning projektledare

  Utbildningens mål Efter kursen ska deltagaren:
  • ha kunskap om grundläggande terminologi inom
   projektledning
  • ha kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt
   riskhantering i projekt
  • ha förmåga att planera,...  Digitalt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se