Förvaltningsövergripande kurser


 • Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund
  Uppmärksamhetsvecka mot våld, tema prostitution  Östersund

 • Webbutbildning Projektledare

  Utbildningens mål
  Efter kursen ska deltagaren:
  • ha kunskap om grundläggande terminologi inom
   projektledning
  • ha kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt
   riskhantering i projekt
  • ha förmåga att planera,...  Webbutbildning

 • Projektledarutbildning december

  Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:- Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.- Att utö...


  Östersund