Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

Kurs och konferens är ett mångårigt samarbete mellan länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen och andra myndigheter kring fortbildning av personal.

Uppdrag som vi utför

  • Utbildningar, föreläsningar
  • Konferenssamordning
  • Hemsida/anmälningssida för konferenser

Kontakt: Gitte Moe, 063- 14 65 56 och Lotta Stenberg 063-14 65 89 zol@regionjh.se

Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se