Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

Kurs och konferens är ett mångårigt samarbete mellan länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen och andra myndigheter kring fortbildning av personal.

Uppdrag som vi utför

  • Utbildningar, föreläsningar
  • Konferenssamordning
  • Hemsida/anmälningssida för konferenser

Kontakt: Gitte Moe, 063- 14 65 56 och Lotta Stenberg 063-14 65 89 zol@regionjh.se

Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

Grundkurs i Signs of Safety 26-28 november

Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om att det behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Men utöver föreskrifter, rutiner och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk.

Mer info: Signs of Safety

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214