Primärvårdsdag 16 September 2020

Datum: Onsdag 16 september 2020

             Välkomna på fortbildningsdag!

Fortbildningdagen är på distans via länk med tanke på Covid-19.

Ämne för dagen är hjärtsvikt och EKG-tolkning.

OBS! Det finns bara möjlighet till videokonferens. 

Föreläsare: Olle Rosengren, ST-läkare medicinkliniken.

Plats: Via länk. Uppkoppling sker via Regionen 1230001 Kommunen 1230001@vk.regionjh.se 

Tid: Förmiddag 9-12 eller eftermiddag 13-16

Anmälan: Ingen föranmälan behövs då det sker via länk.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214