Primärvårdsdagar 14 & 15 maj för DSK/SSK

Primärvårdsdagarna kommer denna gång handla om sårbehandling. 

Se program för mer info.

Företag med upphandlade produkter inom regionen kommer att finnas på plats.

Datum: tisdag 14 eller onsdag 15 maj 2019

Lokal:  Östersunds sjukhus, Hörsalen Snäckan.

Välkomna till Primärvårdsdagarna.

Vi ser helst att ni närvarar fysiskt på föreläsningarna. Om ni absolut inte har möjlighet att vara på plats finns det möjlighet till videokonferens.

Regionen 1230001 Kommunen 1230001@vk.regionjh.se

Anmälan: Anmäl dig till ena dagen via formulär nedan, senast måndag 6 maj 2019.

OBS! även videokonferens ska anmälas.


Anmälan till 14 maj

Anmälan till 15 maj


Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Kursen är kostnadsfri. Du betalar din lunch själv. Bekräftelse på din anmälan kommer samtidigt som du får besked om deltagande.

Program tisdag 14 maj
Program onsdag 15 maj
Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Programpunkt

Ansvarig

08:30-09:00

Fika


09:00-10:00

Sårbehandling -
Hur påverkar strukturerad behandling av svårläkta sår läkningstider, antibiotikaförbrukning och kostnader?

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska


10:00-11:00

Produktvisning

indelning i grupper

Produktföretag

11:00-12:00

Venös och arteriell insufficiens

Robert Ivonen
Överläkare i kirurgi

12:00-13:00

Lunch


13:00-14:00

Sårbehandling

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska

14:00-15:00

inkl fika

Produktvisning
indelning i grupper

Produktföretag

15:00 - 16:00

Sårbehandling
patientfall och sårbehandling

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska

16:00

AvslutREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214