Program onsdag 15 maj
Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Programpunkt

Ansvarig

08:30-09:00

Fika


09:00-10:00

Sårbehandling -
Hur påverkar strukturerad behandling av svårläkta sår läkningstider, antibiotikaförbrukning och kostnader?

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska


10:00-11:00

Produktvisning

indelning i grupper

Produktföretag

11:00-12:00

Venös och arteriell insufficiens

Robert Ivonen
Överläkare i kirurgi

12:00-13:00

Lunch


13:00-14:00

Sårbehandling

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska

14:00-15:00

inkl fika

Produktvisning
indelning i grupper

Produktföretag

15:00 - 16:00

Sårbehandling
patientfall och sårbehandling

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska

16:00

AvslutREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214