Program tisdag 14 maj
Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Programpunkt

Ansvarig

08:30 - 09:00

Fika


09:00 - 10:00

Sårbehandling -

Hur påverkar strukturerad behandling av svårläkta sår läkningstider, antibiotikaförbrukning och kostnader?

Linda Jervidal
Distriktssköterska

Övergripande sårsköterska

10:00 - 11:00

Produktvisning

Indelning i grupperProduktföretag


11:00 - 12:00

Venös och arteriell insufficiens

Robert Ivonen
Överläkare kirurgi


12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:00

Sårbehandling

Linda Jervidal

Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska

14:00 - 15:00

Inkl fika


Produktvisning
Indelning i grupper

Produktföretag

15:00 - 16:00

Sårbehandling

patientfall och sårbehandling

Linda Jervidal
Distriktssköterska
Övergripande sårsköterska


16:00

AvslutREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214