Internutbildningar för primärvården

Kursanmälan

Hantera prenumeration

Följande kurser är på gång och öppna för anmälan:

Till hösten 2020 kommer vi att erbjuda en halvdags fortbildning via länk. Mer information kommer framöver via Teams.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214