Internutbildningar för primärvården

Kursanmälan

Hantera prenumeration

Följande kurser är på gång och öppna för anmälan:

Med tanke på det fortsatt osäkra läget kring Covid-19 fortsätter vi planera fortbildningsdagar via länk.

Datum för fortbildningsdagar 2021

19 & 20 januari

23 & 24 mars (ändrat till 17 mars)

18 & 19 maj (inställt)

14 & 15 september

16 & 17 november (Inställt till förmån av annan utbildning, sårutbildning, se separat inbjudan från Linda Jervidal).

(med reservartion för ändring av datum)