Online-kurs i Etik och mångfald.

Datum: torsdag 6 - fredag 7 maj 2021

Lokal: Utbildningen hålls digitalt via Teams.

Målgrupp
ST-läkare. Utbildningen fyller delmål a2 enligt SOSF 2015:8

Kursbeskrivning
Första kursdagen lyfter mångfald ur olika perspektiv, bland annat etnisk, kulturell, kön och sexuell läggning. Den innehåller spännande inslag om interkulturell kommunikation. Andra dagen blir det fokus på medicinsk-etiska frågor, vardaglig etiska utmaningar och värdekonflikter.

Kursledare
Farhad Khaghani, interkulturell kommunikatör, Noaks Ark, Växjö.
Maria Lindgren, samordnare sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. RJH.
Marit Karlsson, läkare och universitetslektor, Linköping.

Examination
Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd utbildning/kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 14 mars 2021.

Då vi nu håller kursen digitalt är platsantalet obegränsat med reservation för eventuella tekniska svårigheter. Vid behov av begränsat platsantal kommer vi att prioritera ST-läkare som har kortast tid kvar till specialistbevisansökan.

Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Frågor
Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL
STstudierektorOvergripande@regionjh.se

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom
Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 mars klockan 23.59.