Kurs i vetenskaplig teori och metod för ST-läkare, ST-psykologer och ST-tandläkare 2023

Intro-dag: Onsdag 26 april 2023

Huvudkurs: 6-17 november och 4-8 dec, 2023

Lokal:  Östersunds sjukhus.

Anmälan: Bindande anmälan via formulär nedan.
Senast 26 februari 2023.

För detaljer avseende mål och innehåll, se kursplanen som finns finns på Teams ST forum/utbildning under Filer i kanalen "Kurser ST-läkare" eller via Teams ST-psykologer där även övrigt kursmaterial tillgängliggörs.

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och egen studietid och är uppdelad i två delar:
  • Introduktionsdagen - syftar till att ge dig en första grund i vetenskaplig metodik, projektplanering och praktiska råd inför arbetet med ditt vetenskapliga projekt resp. info om tillvägagångssätt vid ev. tillgodoräknande av ett tidigare arbete.
  • Huvudkursen - fokuserar på att, genom föreläsningar och praktiska övningar, fördjupa din förmåga att kritiskt kunna granska vetenskapliga skrifter. Regulatoriska aspekter kring vetenskapligt arbetet och forskning blir belysta.
    För dig som ska genomföra ett eget vetenskapligt arbete kommer kursen också att, genom seminarier och tid för eget arbete, ge stöd i arbetet med att färdigställa din projektplan. En godkänd projektplan är ett av kraven för godkänd kurs.

Det är viktigt att Du i god tid förbereder dig inför kursen genom att:

  • skissa på ett möjligt vetenskapligt ST-projekt och klargör vem som ska vara din vetenskapliga handledare alternativt, om du önskar tillgodoräkna dig ett tidigare arbete, ser över dina förutsättningar för det.
  • tillsammans med din vetenskaplige handledare börjar utforma en skiss till projektplan som Du sedan skickar in till kursledningens funktionsbrevlåda (STudierektorovergripande@regionjh.se) inför Intro-dagen. Märk mailet "Vk23 Projektskiss". En mall för projektplaner finns i kursmappen i Teams.
  • planera för att avsätta tid för kursens inlämningsuppgifter och ev. gemensamt arbete med din vetenskaplige handledare. Under kursens huvudveckor förväntas din vetenskaplige handledare också bidra som handledare vid kursens seminarier.

I första hand står den egna enheten för vetenskapliga handledare. Kursledningen kan ge råd och tips om ni inte har någon vetenskaplig handledare på din enhet.

Kurskostnad: Kursen är kostnadsfri för ST-läkare, ST-psykologer och ST-tandläkare anställda inom Region Jämtland Härjedalen.

Personlig bindande anmälan: Via formulär nedan, senast 26 februari 2023.

Antalet platser är begränsat och de med kortast tid kvar till ansökan om specialistkompetens kommer att prioriteras. Inom en vecka efter att anmälningstiden har gått kan du förvänta dig ett meddelande som antingen bekräftar att Du har fått en plats eller meddelar att Du står på reservlistan.

Om du lämnar återbud till en bekräftad plats som inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från kursen kommer din enhet att faktureras en kurskostnad á 7500 kr.

Hör av dig till STudierektorovergripande@regionjh.se om det är några frågor eller funderingar.

Välkommen med din anmälan!

Hälsar Pierre de Flon, Daniel Berggren och Kristina Johansson          

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 februari klockan 23.55.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se