Kurs i Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Datum: 20-21 april, 2021

Lokal:  Digital kurs via teams.

Målgrupp: ST-läkare.

Utbildningen uppfyller delmål b2 enligt SOSFS 2015:8

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att lyfta den medicinska betydelsen av prevention och levnadsvanearbete för sjukdomarnas uppkomst och prognos, både generellt i befolkningen och för den specifika patienten. Detta med grund i det solida vetenskapliga underlag som levnadsvanearbete har idag. Under första kursdagen hamnar fokus på metodiken för informationsöverföring med grunden i motiverande samtal. Vår förhoppning är att kunna varva teoripass och praktiska övningar i den digitala miljön. Under andra dagen djupdyker vi i den vetenskapliga grunden utifrån epidemiologi, interventionsstudier och mekanistiska studier för samband mellan matvanor och fysisk aktivitet och hälsa. Vad kan vi lära oss av det och hur förmedlar vi det till patienter?

Förberedelser

Eventuellt inläsning inför kursen, info om det tillkommer.

Kursledare

  • Maj-Lis Hellenius, professor, Karolinska istitutet, Institutionen för medicin, Tema Hjärta-kärl
  • Elin Westin, allmänläkare, Region JH
  • Anna-Lena Morén, ST-läkare Kvinnokliniken, RegionJH

Examination

Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad

Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan

Via formulär nedan, senast söndag 21 mars 2021.

Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL: STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 mars klockan 23.58.