Kurs i Pedagogik för ST-läkare

Datum: måndag 31 maj, 2021

Lokal:  Hus 3, Östersunds sjukhus alt. digitalt via teams.

Målgrupp: ST-läkare.

Utbildningen uppfyller del av delmål a1 enligt SOSFS 2015:8 och delmål 14 eller 15 enligt SOSFS 2008:17.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar en heldag och syftar till att ST-läkaren ska få fördjupad kunskap om olika pedagogiska förhållningssätt som kan användas såväl muntligt som skriftligt gentemot både patienter och medarbetare. Kursdeltagarna får även utbildning i att genomföra en presentation samt genomgång av hur vi som läkare kan förhålla oss till media/journalister. Teoripass och praktiska övningar i mindre grupper varvas under dagen.

Vi har stor förhoppning att kunna genomföra kursen med fysisk närvaro i små grupper för att kunna ge optimala förutsättningar för kursens innehåll och pedagogiska verktyg. Skulle det fortfarande ej vara möjligt utifrån smittspridningsläge kommer vi att ge kursen digitalt via Teams med individuella uppkopplingar. Info om det kommer senast två-tre veckor innan kursdagen. Vi kommer inte kunna blanda dessa former, antingen ges kursen helt fysiskt (i första hand) eller helt digitalt.

Kursledare

  • Andreas Karlsson, leg psykolog, Region JH
  • Sara Nilsson, kommunikationschef, Region JH

Examination

Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad

Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan

Via formulär nedan, senast söndag 28 mars 2021.

Platsantalet är begränsat till 42 deltagare. Den som har kortast tid kvar av sin ST prioriteras.
Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut ca en vecka efetr sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL: STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 mars klockan 23.58.