Kurs i läkemedelsanvändning

Obligatorisk kurs för ST-läkare, som går enligt 2015 års målbeskrivning.

Datum & tid: torsdag 22 april 2021

Lokal: Utbildningen hålls digitalt via Teams.

Målgrupp
ST-läkare, utbildningen uppfyller delmål b3 enligt SOSFS 2015:8

Kursbeskrivning
Utbildningen omfattar en heldag och kommer att hållas digitalt via Teams. Deltagarna ansvarar själva för att ha tillgång till tekniska förutsättningar för Teams-möte och bokning av lokal om det behövs. Vi återkommer med mer detaljerad information avseende teknik och länk till Teams-möte.

Kursen syftar till att repetera farmakologi samt översiktligt belysa risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling. Kursen berör även principer i hur man ska tänka kring anpassning av läkemedelsbehandling efter patientens ålder, kön, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering. Vi tar också upp vilken inverkan läkemedelsanvändning har på miljön och samhällsekonomin.

Kursledare
Kristina Wiberg, överläkare reumatologi, klinisk farmakolog.
Åsa Paletun, miljöstrateg.
Karin Lindberg, läkemedelschef/strateg.

Examination
Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Litteratur
FASUT3

Kostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region Jämtland Härjedalen och är därför kostnadsfri för ST-läkare inom Region Jämtland Härjedalen inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 28 februari 2021. Platsantalet är begränsat till 60 deltagare. Den som har kortast tid kvar av sin ST prioriteras.
Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom cirka en vecka efter sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från tilldelad kursplats får din klinik betala en avgift på 1800 kronor.

Frågor
Vid eventuella frågor kontaktas kursledningen via mail till vår FBL: STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regionjh.se

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom
Yulia Stennikova, övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 februari klockan 23.55.