Informationsdag/Startseminarium om ST

Datum: onsdag 23 oktober 2019

Lokal:  Dr. Prag, Hus 2, plan 2.

Vad är SOSFS 2015:8? Hur upprättar jag ett ST-kontrakt? Utbildningsprogram? Hur gör jag en revision av utbildningsprogrammet? Hur arbeta med kontinuerlig kompetensvärdering

Varmt välkommen till en informations- och inspirationsdag om ST-utbildning! Informationsmängden kring ST är betydande. Här erbjuds du att tillsammans ST-läkare, handledare och chef arbeta med frågor som rör din ST under handledning av studierektorerna. Passa på att, tillsammans med oss studierektorer, upprätta eller revidera utbildningsprogrammet och färdigställa ST-kontraktet. 

Det är viktigt att du som ny ST-läkare har förberett dig genom att börja skissa på ditt ST-utbildningsprogram innan vi ses för att få ut maximalt av dagen.
Läs igenom din specialistförenings målbeskrivning och ta med den!

Målgrupp: Blivande och nyblivna ST-läkare, ST-handledare och chefer inom Region Jämtland Härjedalen och Hälsoval Jämtland Härjedalen.

Innehåll: Information om ST-författningen och vilka lokala riktlinjer som gäller. Utrymme att lyfta egna ST-frågor. Tid avsatt för att ST-läkare och handledare tillsammans ska kunna arbeta med, skriva eller revidera utbildningsprogram och se över verktyg för kompetensutvärdering.

Kursbok: Vi har hittills använt Egidus, Egidus m.fl: ”Vägen till Specialist”, Studentlitteratur, som är en guldgruva för alla i ST- handledningssammanhang. Den fungerar även om 2015 års författning inte finns angiven i texterna.
Ange i anmälningsformuläret om du önskar kursboken.

Kurskostnad: FoU enheten täcker kurskostnaden men din egen enhet står för din lön. Behöver du kursbok, ca 300 kr, debiteras din enhet. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch betalar du själv.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 13/9 2019. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

Besked om garanterat deltagande skickas ut under vecka 38.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar Studierektorerna.

Det finns 27 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 september klockan 23.58.
Personuppgifter
Personuppgifter
Yrkeskategori: * (obligatorisk)
Yrkeskategori:(månad och år)


Jag önskar kursboken "Vägen till specialist". * (obligatorisk)
Kostnaden, ca 300 kronor debiteras din enhet.
Jag önskar kursboken "Vägen till specialist".ex. referens 7011ANER (om du ej har eller vet referens, fråga din chef)

Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214