Handledarutbildning för läkare 2023

Datum: 16-17 mars + 24-25 april 2023

Lokal:  Lagmannen, Köpmangatan 21.

Kursen syftar till att ge grundläggande praktiska färdigheter i handledning av läkare under utbildning och studenter och riktar sig till ST-läkare under andra halvan av sin ST samt specialister.

ST-läkare: Utbildningen uppfyller del av delmål a1 enligt SOSFS 2015:8.

Specialister: Utbildningen uppfyller socialstyrelsens krav på handledarutbildning för att handleda ST-läkare, BT-läkare och studenter.

Kursen löper över fyra hela kursdagar under mars-april 2023. Under kursens två första dagar varvas korta teoripass med diskussioner och färdighetsträning i grupp. Innehållet har en tydlig praktisk förankring, med tyngdpunkt på konkreta färdigheter användbara i handledning. Vi går igenom regelverket för specialiseringstjänstgöring.

Andra temata som berörs är bland annat likheter och skillnader mellan handledning och andra former av samtal, hur handledning kan planeras över tid och hur ett enskilt handledningssamtal kan läggas upp.

Handledning som pedagogiskt verktyg, etiska aspekter av handledning, och handledarens roll i bedömning av färdigheter tas upp under kursen.

Utbildningen inkluderar specifika frågor gällande handledningen av BT-läkare. Dag tre tar upp handledning av läkarstudenter.

Kursen innefattar också videoinspelning av ett handledningssamtal och reflektion kring dessa tillsammans med kursledare och övriga gruppmedlemmar under den fjärde kursdagen.

Obligatoriska hemuppgifter

I kursen ingår även obligatoriska hemuppgifter, du ansvarar själv för att få tiden till det avsatt, planera för det i god tid.

Den ena hemuppgiften handlar om inläsning och reflektion utifrån givna frågeställningar avseende Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt lokala dokument. Mer information tillkommer. Den uppgiften ska vara förberedd inför kursstart.

Inför den tredje kursdagen ska alla deltagare ha filmat ett eget handledningssamtal (i vilket de själva har rollen som handledare av t.ex. en AT-läkare, en annan ST-läkare eller möjligen en sjuksköterska). Handledningssamtalet bör handla om kompetensutveckling eller frågor kring yrkesrollen, inte enbart en klinisk instruktion. Deltagarna ska också ha tittat igenom sin film, valt ut tre sekvenser att visa för gruppen, samt förberett frågor eller temata att diskutera i anslutning till dessa sekvenser.

Mer information om denna uppgift presenteras under kursdag ett och två.

Kursledare
Leg. psykologerna Andreas Karlsson och Lisa Fröst Björnsdotter, Region JH.
Christina Ljungberg, lektor, överläkare Hand- och plastikkirurgi, prefekt, Inst för Kir och Periop Vetenskap, Umeå Universitet.
Yulia Stennikova, överläkare Reumatologi, övergripande ST-studierektor.

Examination
Aktivt deltagande under pågående kurs, utförda obligatoriska hemuppgifter samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd handledarutbildning. Vid eventuell frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande nästa år.

Litteratur
Hofgaard Lycke, K., Handal, G., & Lauvås, P. (2011) Handledning av läkare under utbildning. Lund: Studentlitteratur
Björgell O., Uddenfeldt Wort U. (2015) ST-boken. Lund: Studentitteratur

Kostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare och specialistläkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan

Via formulär nedan, senast måndag 24 januari 2023.

Platsantalet är begränsad till 28 deltagare. Den som har kortast tid kvar av sin ST prioriteras.

Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.


OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 7500 kr.


Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Frågor: Kontakta kursledningenvia mejl till vår funktionsbrevlåda STSudiorektorOvergripande@regionjh.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 januari klockan 23.59.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se