Handledarutbildning för läkare

Datum: 26-27 mars + 23-24 april 2020

Lokal:  Storsjön, Lagmannen, Köpmangatan 21.
Tider: Dag 1 & 3, kl 8.30-16.00. Dag 2 & 4, kl 8.30-15.00

Syfte
Kursen riktar sig till ST-läkare och även till specialister som behöver grundläggande handledarutbildning (eller som behöver en uppfräschning) och syftar till att ge grundläggande praktiska färdigheter i handledning av läkare under utbildning. Uppfyller del av delmål a1 enligt 2015 års förordning.

Innehåll och omfattning
Under kursens två första dagar varvas korta teoripass med diskussioner och färdighetsträning i grupp. Temata som berörs är bland andra likheter och skillnader mellan handledning och andra former av samtal, hur handledning kan planeras över tid och hur ett enskilt handledningssamtal kan läggas upp, handledning som pedagogiskt verktyg, samtalsfärdigheter i handledning, etiska aspekter av handledning, och handledarens roll i bedömning av färdigheter.

Tredje kursdagen kommer att inrikta sig på handledning av läkarstudenter.

Kursen innefattar också videoinspelning av ett handledningssamtal och reflektion kring dessa tillsammans med kursledare och övriga gruppmedlemmar under den fjärde kursdagen.

Obligatoriska hemuppgifter
Inför den fjärde kursdagen ska alla deltagare ha filmat ett eget handledningssamtal (i vilket de själva har rollen som handledare). Deltagarna ska också ha tittat igenom sin film, valt ut tre sekvenser att visa för gruppen, samt förberett frågor eller teman att diskutera i anslutning till dessa sekvenser.

Kursledare
Leg. psykologerna Elisabet Rondung, Andreas Karlsson samt ytterligare två psykologer från Avdelning för psykologi vid Mittuniversitetet (Campus Östersund).

Studentdelen hålls i av Christina Ljungberg från Umeå universitet.

Anmälan och kostnad
Via följande formulär senast 16 februari 2020.
Obs! begränsat antal platser (28 st), anmäl dig därför så snart som möjligt! ST-läkare med kortast tid kvar till specialist kommer att prioriteras.

Ange specifika kostönskemål vid anmälan. Reserverad kursplats som inte utnyttjas kommer att debiteras med 7000 kr exklusive moms.

Litteratur
Hofgaard Lycke, K., Handal, G., & Lauvås, P. (2011) Handledning av läkare under utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 februari klockan 23.59.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214