Handledarfortbildning

För dig som är specialist och handledare.

Hur bygger vi en attraktiv och välfungerande kultur och miljö för utbildning och kompetensutveckling på våra kliniker och hälsocentraler?
Hur kan vi förbättra vår grupphandledning?

Datum: tisdag 8 eller onsdag 9 oktober 2018. kl 13.00-16.45

Lokal: Konferensrummet Musslan, brevid Hörsalen, Hus 16.

Vid årets handledarfortbildning har vi glädjen att välkomna en erfaren, och i utbildningsfrågor engagerad kollega, Anders Johansson, överläkare i neuroradiologi och sjukhusgemensam studierektor på Sahlgrenska.

Kursen innehåller följande moment:

  • Attraktiv utbildningskultur och miljö. Interaktiv föreläsning.
  • Verktyg för grupphandledning. Teorimoment och praktisk färdighetsträning i grupp.

Förberedelse: Skicka in en kort reflektion angående dina och några av dina medarbetares tankar kring utbildningskultur och -miljö på din enhet.
Hur har ni skapat er lärandemiljö? Förbättringspotential?

Skickas till pierre.deflon@regionjh.se senast 24/9

Sista anmälningsdag 24/9.


Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer anmälningarna att prioriteras i den ordning de kommit in, ”först till kvarn…” alltså.

Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för enskild deltagare men outnyttjad plats faktureras med 2000 kr. Fika ingår.

Fortbildningen vänder sig till dig som gått en grundläggande handledarutbildning.
Fokus kommer att ligga på att bedöma färdigheter samt användning av ett strukturerat bedömningsinstrument (mini-CEX).

Program

  • Inledning, presentation
  • Träning på bedömningssituationer utifrån förinspelat videomaterial som tillhandahålles av kursledningen.
  • Träning i att ge strukturerad utvecklande feed-back med hjälp av ett strukturerat bedömningsinstrument.

Anmälan: Via länk till formulär nedan, senast 5 oktober 2018. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Max 20 deltagare per utbildningstillfälle, först till kvarn!

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och betalas av FoUU-avdelningen. Eftermiddagsfika ingår. Din enhet står för lönekostnad.

ANMÄLAN

Välj endast ett av tillfällena, samma program båda dagar. Max 20 deltagare per grupp, först till kvarn!

Välkommen till en givande utbildningseftermiddag!!

Studierektorerna genom

Lena och Pierre

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214