Fortbildningstillfälle för klinikstudierektorer

Datum: onsdag 9 oktober 2019

Lokal:  Konferensrummet Kantarellen vid FoU-enheten.

Hur kan du som klinikstudierektor stimulera handledning och lärande i den kliniska vardagen?

Varmt välkommen till ett inspirerande fortbildningstillfälle för dig som är klinikstudierektor! I anslutning till höstens handledarfortbildning arrangerar vi också ett fortbildningstillfälle för regionens klinikstudierektorer. Vår gäst, Anders S Johansson, överläkare i neuroradiologi och sjukhusgemensam studierektor på Sahlgrenska, guidar oss i diskussioner under temat ”Pedagogiskt ledarskap”.

Fortbildningen har följande upplägg:
- inledning i storgrupp med presentation av temat
- strukturerat erfarenhetsutbyte i smågruppsdiskussioner
- återsamling för summering i storgrupp

Inför träffen får du som deltagare en mindre förberedelseuppgift för att stimulera dina reflektioner över vad pedagogiskt ledarskap kan innebära, hur det utövas på just din enhet och hur du kan verka för en positiv utveckling av lärandemiljön.

Tid och plats: Onsdagen 9/10, kl 10-12 i konferensrummet Kantarellen på FoU-enheten.
Fika finns från kl 9.30.Det finns möjlighet till gemensam lunch i sjukhusmatsalen efteråt.

Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer anmälningarna att prioriteras i den ordning de kommit in. ST-klinikstudierektorer kommer vid detta tillfälle att prioriteras före AT-studierektorer.
Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats.
Utbildningen betalas av FoU-enheten och är därför kostnadsfri för enskild deltagare. Fika ingår, men lunchen ingår inte.
Outnyttjad plats faktureras med 1000 kr.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 24/9 2019. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

Besked om garanterat deltagande skickas ut under vecka 39-40.

Välkommen hälsar de övergripande ST-studierektorerna.

Det finns 48 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 24 september klockan 23.58.
Personuppgifter
Personuppgifter
Jag är: * (obligatorisk)
Jag är:Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214