Bild på personal i vårdkläder

Spännande jobb som smittskyddsläkare

– inkl. livskvalitet*

Är du en utåtriktad, kommunikativ och förtroendeingivande läkare som lockas av möjligheten att leda och utveckla smittskyddsarbetet i Region Jämtland Härjedalen? Då kan du vara den vi söker till den spännande rollen som smittskyddsläkare!

Eller är du ST-läkare med ett stort intresse för smittskydd? Vi kan även välja att tillsätta en biträdande smittskyddsläkare. I så fall erbjuder vi dig en utbildningstjänst med inriktning mot smittskydd – så att du så småningom blir smittskyddsläkare.

Vad erbjuder vi dig?

Som smittskyddsläkare hos oss har du en utåtriktad och mångsidig roll. En stor del av jobbet innebär att du har ett varierande och brett kontaktnät med flera samhällsfunktioner, och även mycket kontakt med allmänheten och media.

Det dagliga arbetet innebär bland annat att:

  • Planera, organisera och leda smittskyddsarbetet inom Region Jämtland Härjedalen.
  • Fastställa riktlinjer och utöva de myndighetsuppdrag som beskrivs av Smittskyddslagen och angränsande lagstiftning.
  • Vara sakkunnig kontaktperson gemtemot andra samhällsfunktioner, allmänheten och media.
  • Arbeta förebyggande genom utbildning och information.
  • Jobba med utbrottsbekämpning, utrednings- och analysarbete.

Du blir en viktig kugge i ett meningsfullt uppdrag att stötta det samhällsviktiga arbete som görs inom hälso- och sjukvården i Jämtland Härjedalen. Du får också möjligheter att själv påverka och utforma uppdraget. Eget ansvar och kompetensutveckling är en del av vardagen hos oss.

Friskvård är en viktig del i regionens personalpolitik med friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. På Östersunds sjukhus finns Zefyren, vår egen träningsanläggning med gym och olika träningspass för alla anställda. Du blir också medlem i vår personalförening som erbjuder ett brett och varierande utbud av aktiviteter i hela vår region.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är:

  • Legitimerad läkare på specialist- eller överläkarnivå inom infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi, alternativt inom allmänmedicin eller annan lämplig specialitet. Du kan också ha annan bakgrund med bred erfarenhet inom området.

Eller dig som är:

  • ST-läkare i slutfasen av din ST-utbildning och som har ett stort intresse för smittskydd. Utifrån din bakgrund utformas anställningen som en utbildningstjänst inom infektionsmedicin, eller närliggande specialitet, med inriktning mot smittskydd för att så småningom bli smittskyddsläkare.

Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och trivs med att arbeta utåtriktat. Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga, samtidigt som du har en förmåga att leda och stödja. Samarbete både internt och externt ingår i tjänsten, din förmåga att skapa goda relationer och samarbetsytor är därför viktig. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.

Meriterande är erfarenhet av smittskyddsarbete, undervisning och vana vid annat utåtriktat arbete liksom mediakontakter. Värdefullt är även vetenskaplig kompetens, erfarenhet av folkhälsofrågor och utvecklingsarbete samt chefs- och ledarerfarenhet.

Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan tjänstgöringen kombineras med annan klinisk tjänstgöring. Uppge i så fall ditt önskemål i ansökan.

Vilka är vi?

Smittskyddsläkaren är en egen myndighet som är organiserad med regiondirektören som närmaste chef. Tjänsten är placerad i Östersund, inom patientsäkerhetsenheten. Enheten har 13 medarbetare fördelat på verksamheterna för vårdhygien, smittskydd och vårdskadeprevention. Även Kliniskt träningscentrum, KTC, ingår i enheten.

Verksamheterna smittskydd och vårdhygien arbetar förebyggande med att minska spridning av smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkaren arbetar i nära samarbete med övrig smittskyddspersonal (sjuksköterska och handläggare) och vårdhygien samt i tät kontakt främst med mikrobiologi, infektionsmedicin och primärvården. Jobbet innebär även samarbete med kommuner och regionala samt nationella myndigheter.

En ordinarie smittskyddsläkare finns i verksamheten, i dagsläget på 33 procent.

*... inkl. livskvalitet

Vill du ha ett utvecklande jobb och ett äventyrsrikt liv? Välkommen hem till Jämtland Härjedalen! Hitta inspiration till små och stora äventyr från jämtar, härjedalingar och besökare här:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se