Lediga jobb inom Region Jämtland Härjedalen

Vi har fel på listningen av våra lediga jobb. Du kan under tiden istället hitta våra lediga tjänster på vår karriärsida på Facebook eller på offentligajobb.se.

Lediga tjänster
Tjänst Arbetsplats Kommun Ansök
senast
Verksamhetschef till Område kirurgi Område Kirurgi Östersund 2022-09-08
Sjuksköterska till akut och traumasektionen Område Kirurgi Östersund 2022-09-11
Kirurgenheten, Östersunds sjukhus söker sjuksköterska med ledningsuppdrag! Område Kirurgi Östersund 2022-08-28
Kirurgenheten, Östersunds sjukhus välkomnar sjuksköterskor! Område Kirurgi Östersund 2022-08-28
Kirurgenheten, Östersunds sjukhus välkomnar undersköterskor! Område Kirurgi Östersund 2022-08-28

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se