Vård, Omsorg & Socialtjänst

 • 2020-03-04
  Signs of Safety - grundutbildning

  Om Signs of Safety
  Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna
  göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga
  förändringar, är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt
  ...

  2020-06-09 09.00
  2020-06-11 16.00
  Östersund
 • 2020-01-23
  NYTT DATUM! Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

  Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende.Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma ...
  2020-06-10 09.00
  2020-06-10 16.00
  Östersund
 • 2020-04-15
  Grundkurs i kommunikation och AKK12 oktober 2020

  Målgrupp: Personal inom LSS-verksamhet, förskola, skola och andra typer av verksamheter som jobbar med personer i behov av särskilt stöd.Utbildare : Ida Andersson, Boel HeisterUtbildningens innehåll:
  • O...

  2020-10-12 09.00
  2020-10-12 16.00
  Östersund
 • 2020-04-15
  Grundkurs i kommunikation och AKK13 oktober 2020

  Målgrupp: Personal inom LSS-verksamhet, förskola, skola och andra typer av verksamheter som jobbar med personer i behov av särskilt stöd.Utbildare : Ida Andersson, Boel HeisterUtbildningens innehåll:
  • O...

  2020-10-13 09.00
  2020-10-13 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214