Vård, Omsorg & Socialtjänst

 • 2018-12-18
  Stöd till barn, unga och elever med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning - vem ansvarar för vad?

  Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 % på tio år. Problematiken har även uppmärksammats av regeringen. Samtidigt finns barn som har särskilda stödbeho...
  2019-03-11 09.00
  2019-03-11 16.00
  Östersund
 • 2018-10-01
  Signs of safety 19-21 mars 2019

  Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra...
  2019-03-19 09.00
  2019-03-21 16.00
  Östersund, lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs- och konferens.
 • 2018-09-13
  Samtal med Barn

  Utbildningstillfälle 1, 25-26 mars 2019Innehåll Dag 1 och 2
  • Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
  • Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
  • Närvarande förutsättningar ...

  2019-03-25 09.00
  2019-03-26 16.00
  Östersund
 • 2018-10-30
  Personlig assistans

   Programpunkter:
  • Personlig assistans i förhållande till egenvård och sjukvård
  • Personlig hygien - vilka behov bör inte anses vara av grundläggande art?
  • Andra personliga behov - vad hör hit och vad hör int...

  2019-04-11 09.00
  2019-04-11 16.00
  Östersund
 • 2019-01-31
  Missbruk och psykisk ohälsa

  Programpunkter
  • Författningsregleringen och ansvaret för de olika huvudmännen enligt socialtjänstlagen, LSS, skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Individ- och familjeomsorgens uppgifter att svara fö...

  2019-04-15 09.00
  2019-04-15 16.00
  Östersund
 • 2019-01-21
  Taktil stimulering och Beröring inom vård och omsorg

  OBS! Den första utbildningen fylldes snabbt, så här kommer en till: April 2019 Ur kursens innehåll:
  • Beröringens betydelse för människan – i olika åldrar
  • Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommuni...

  2019-04-16 09.00
  2019-04-16 16.00
  Östersund
 • 2019-01-10
   Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

  Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende.Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma ...
  2019-04-29 09.00
  2019-04-29 16.00
  Östersund, lokal meddelas i bekräftelsen
 • 2019-01-10
  Motiverande samtal (MI) – grundkurs, 13-14 maj

  Beskrivning:
  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation t...
  2019-05-13 09.00
  2019-05-14 16.00
  Östersund
 • 2018-09-18
  Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar

  Tvådagars grundkurs. Kursen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster som vill kunna undersöka och behandla patienter med yrsel och balansrubbningar. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i ...
  2019-05-15 09.00
  2019-05-16 15.00
  Östersund
 • 2018-11-20
  Samarbetssamtal - Hur gör man?

  En tre dagars grundkurs i att leda samarbetssamtal Ur kursinnehållet:
  • Vad säger lagen?
  • Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
  • Olika skolor inom familjemedling
  • Hur gör man i praktiken?
  • Inledande ...

  2019-05-21 09.00
  2019-05-23 16.00
  Östersund
 • 2019-02-20
  Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

  Denna dag innehåller en grundlig genomgång av regelverket från att ett ärende inleds till att genomförandet av en insats avslutas. Tyngdpunkten ligger på utförarnas del av processen, men även handlägg...
  2019-05-23 09.00
  2019-05-23 16.00
  Östersund
 • 2018-11-29
  Samtal med barn

  Utbildningstillfälle 1, 12 -13 september 2019Innehåll Dag 1 och 2
  • Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
  • Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
  • Närvarande förutsättn...

  2019-09-12 09.00
  2019-09-13 16.00
  Östersund
 • 2019-02-15
  Taktil Stimulering

  För Dig som arbetar med barn i skola och omsorg eller barn och vuxna med funktionshinder som t.ex. rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, stroke...
  2019-10-07 09.00
  2019-10-11 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214