Skola & Förskola

 • 2018-09-13
  Motiverande samtal (MI) – grundkurs

  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändri...
  2019-02-27 09.00
  2019-02-28 16.00
  Östersund
 • 2019-01-24
  Arbetsrätt för skolledare

   Av skollagen följer att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet respektive förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor eller en förskolechef. Dessa ska också särskilt verka för att utbildning...
  2019-04-08 09.00
  2019-04-08 16.00
  Östersund, lokal meddelas i bekräftelsen
 • 2019-01-10
  Motiverande samtal (MI) – grundkurs, 13-14 maj

  Beskrivning:
  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation t...
  2019-05-13 09.00
  2019-05-14 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214