Miljö & bygg

 • 2018-09-28
  Tillämpning av miljöbalken

  2019-03-12 09.00
  2019-03-12 16.30
  Östersund
 • 2018-10-08
  En ny(-gammal) Förvaltningslag

  Att handlägga ärenden på en myndighet kräver inte endast att man ska kunna miljöbalk, livsmedelslag, PBL etc. utan det ställs också krav på att handläggare och förtroendevalda kan den allmänna förvalt...
  2019-04-02 09.00
  2019-04-02 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214