Personlig assistans

Beskrivning: Personlig assistans är i ständig utveckling. Så snart vissa frågor besvarats genom praxis uppstår nya. För en kommun är det viktigt att känna till hur praxis har utvecklats. Det är också viktigt att känna till hur ännu inte besvarade spörsmål inom personlig assistans lämpligen bör hanteras. Utöver de särskilda programpunkterna kommer stort utrymme att ägnas åt deltagarnas egna frågor. Svaren på dessa frågor kommer att vävas in i programpunkter så att vi hinner gå igenom allt.

Programpunkter:

 • Personlig assistans i förhållande till egenvård och sjukvård
 • Personlig hygien - vilka behov bör inte anses vara av grundläggande art?
 • Andra personliga behov - vad hör hit och vad hör inte hit?
 • Det s.k. femte behovet och dessa två delar
 • Aktiv tillsyn som grundläggande och annat personligt behov
 • Passiv tillsyn eller tillsyn som inte kan anses som aktiv. Hur undviker man fallgroparna?
 • Kan familjegemenskap utgöra avslagsgrund beträffande tillsyn?
 • Föräldraansvar, makeansvar, samboansvar, skolplikt i förhållande till rätten till personlig assistans
 • Tillfällig utökning av assistans
 • Retroaktiv ersättning - viktiga hållpunkter enligt modern praxis
 • Ansökningar som ges in efter behovets uppkomst och upphörande - vad gäller?
 • Vad innebär lagändringen 180401 för kommunens del?
 • LSS - kommitténs förslag - konsekvenser för kommunerna
 • Kursdeltagarnas egna frågor

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs vissa grundkunskaper inom området personlig assistans.

Utbildare: Finn Kronsporre, med lång erfarenhet inom området.

Tid och plats: 11 april 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 11 februari 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 2750 kr exklusive moms. Vid 30 anmälda blir avgiften 1430 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 33 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 29 mars klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Lägg till deltagare
Om du som anmäler skall närvara själv måste ditt namn skrivas in igen här nedan
Deltagare

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214