Utbildningsdag för förtroendevalda om skolans verksamhet

OBS! kort anmälningstid

 

 

Innehåll:

Regleringen av skolverksamheten på kommunal nivå och de statliga kvalitetskraven, hur ser den ut?

Vilka beslut måste den kommunala nämnden fatta vad gäller skolan?

Vilka beslut kan fattas på tjänstemannanivå?

På vilket sätt påverkar kommunallagen skolans verksamhet?

Vilka planer måste upprättas, bland annat vad gäller kränkande behandling?

Andra aktuella frågor inom skolverksamheten.

Utbildare: Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist, SKL

Kristina Söderberg, Förbundsjurist, SKL

Tid och plats: 14 februari 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 19 januari 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 3 580 kr exklusive moms. Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 28 januari klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214