Tillämpning av miljöbalken

Beskrivning:

Kursen syftar till att belysa sambandet mellan plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken samt miljöbalkens betydelse för den fysiska planeringen. Vi går igenom planprocessen och innebörden av de nya bestämmelserna i miljöbalken om strategiska miljöbedömningar. Vi diskuterar praktiska fall och vad man ska tänka på inför plangenomförandet samt utbyter erfarenheter.

____________________________

Programpunkter

 • Om PBL:s syfte
 • Om miljöbalkens syfte
 • Grundläggande principer
 • Översiktsplaner och detaljplaner
 • Planprocessen
 • MKB enligt PBL
 • Strategiska miljöbedömningar enligt miljöbalken
 • Buller
 • Hantering av tillstånd och dispenser enligt miljöbalken
 • Förorenad mark
 • Reglering med exploateringsavtal

Under dagen tar vi upp frågor som:

När behövs en MKB?

Vilket ansvar har kommunen för förorenad mark?

Hur kan man minska risken för att detaljplaner upphävs av högre instans?

Målgrupp
Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar med planering enligt PBL och miljörättsliga frågor i den kommunala organisationen men även andra är välkomna.

Hålltider

09.00 Samling, kaffe

09.30 Kursstart

12.00 Lunch

14.30 Kaffe

16.00 Sammanfattning, frågor

16.30 Avslutning

Utbildare: Advokat Katja Hedberg,

Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg KB

Tid och plats: 12 mars 2019 kl. 09.00-16.30 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har fått bekräftelse 1 vecka innan kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 8 februari 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 4 050 kr exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Kontakta Kurs och konferens på zol@regionjh.se om anmälningstiden har passerat

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214