Praktisk arbete i att planera och leda workshop

 

Målsättning

Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare arbetat fram en struktur på ett innehåll till en kommande workshop som du ansvarar för. Du skall också getts möjligheten att träna upp din färdighet i att leda vissa moment.

Syfte

Öka färdigheten i att praktiskt planera en workshop

Målgrupp

Du som har fått i uppdrag att leda en kommande workshop

Pedagogiskt upplägg

Vi kommer att arbeta strukturerat med planering av en workshop som du själv kommer att ansvara för. Vi går igenom olika moment där du själv sätter in ditt innehåll utifrån workshopsmetodik. Vi ger varandra återkoppling och input på det innehåll som du arbetar fram.

Förberedelse

Du skall ha med dig ett uppdrag som ska genomföras med metoden workshop.

Uppdraget skall minst innehålla: Uppgift, syfte, tid, förväntat resultat.

Uppdraget skickas till rolfwbjorklund@gmail.com senast 2019-03-10 i syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig under utbildningsdagen

Övergripande innehåll

  • Kort genomgång av workshops metodik
  • Planeringsarbete utifrån workshopens olika skeden : Före, under och efter.
  • Ledarskap
  • Feedback

Utbildare

Rolf Björklund

Frågor:

Om det är några frågor inför dagen så går det bra att kontakta Rolf på: rolfwbjorklund@gmail.com

Tid och plats: 15 mars 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 15 februari 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 2 800 kr exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 11 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 februari klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214