Förvaltningsövergripande kurser

 • 2018-10-02
  Utbildning i att leda workshop  

  Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops.Målgrupp: För dig som leder workshops utifrån olika mål och målgrupper.Pedago...
  2019-02-22 08.30
  2019-02-22 16.30
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214